ร้านการ์ดสวย

Wedding invitation | Notebook

  cardsuaymail@gmail.com
  02-6889500, 085-3344805
  printbk

 

การ์ดแต่งงานแบบไม่พับ (ใบเดี่ยว)

* สีพิมพ์มาตรฐาน คือ ทองเคเงา หรือ เงินเงา

wedding invitation DK42

No. DK42

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 6.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price C
ค่าพิมพ์เคชมพูม่วง เฉพาะด้านหน้าการ์ด ตามตัวอย่าง Price C + 1 บาท
wedding invitation DK43

No. DK43

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ชมพู ฟ้า
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 6.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price B
wedding invitation DK44

No. DK44

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 6.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price A

wedding invitation DK45

No. DK45

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 6.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price C
wedding invitation DK46

No. DK46

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ชมพู
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 6.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price C
wedding invitation DK47

No. DK47

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ชมพู
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 6 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price S

wedding invitation DW80-12

No. DW80-12

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
การ์ดสี มุกขอบทองเงา, ขอบทองด้าน
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 7.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price C
ค่าพิมพ์เคชมพูม่วง เฉพาะด้านหน้าการ์ด ตามตัวอย่าง Price C + 1 บาท
wedding invitation DW81

No. DW81

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 7 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price C
ค่าพิมพ์เคชมพูม่วง เฉพาะด้านหน้าการ์ด ตามตัวอย่าง Price C + 1 บาท
wedding invitation DW82

No. DW82

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ชมพู, ฟ้า
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 7 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price C