ร้านการ์ดสวย

Wedding invitation | Notebook

  cardsuaymail@gmail.com
  02-6889500, 085-3344805
  printbk

 

การ์ดแต่งงานแบบพับ

* สีพิมพ์มาตรฐาน คือ ทองเคเงา หรือ เงินเงา

wedding invitation DA218

No. DA218

ขนาด ประมาณ 7.25x4 นิ้ว
ซองสี ชมพู, ฟ้า
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 7.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price B
wedding invitation DA219

No. DA219

ขนาด ประมาณ 7.25x4 นิ้ว
ซองสี ชมพู, ฟ้า
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 7.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price A
wedding invitation DA220

No. DA220

ขนาด ประมาณ 7.25x4 นิ้ว
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 8 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price A

wedding invitation DA221

No. DA221

ขนาด ประมาณ 7.25x4 นิ้ว
ซองสี ฟ้า
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 7.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price A
wedding invitation DA222

No. DA222

ขนาด ประมาณ 7.25x4 นิ้ว
ซองสี ชมพู, ฟ้า
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 7.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price A
wedding invitation DA223

No. DA223

ขนาด ประมาณ 7.25x4 นิ้ว
ซองสี ชมพู, ฟ้า
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 8 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price A

wedding invitation DA224

No. DA224

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ชมพู, ฟ้า
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 7.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price B
wedding invitation DK40

No. DK40

ขนาด ประมาณ 7.25x4 นิ้ว
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 6.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price C
wedding invitation DK41

No. DK41

ขนาด ประมาณ 7.25x4 นิ้ว
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 7 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price A
ค่าพิมพ์เคชมพูม่วง เฉพาะด้านหน้าการ์ด ตามตัวอย่าง Price A + 1 บาท

wedding invitation DK48

No. DK48

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 7 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price B
wedding invitation DW78

No. DW78

ขนาด ประมาณ 7.25x4 นิ้ว
ซองสี การ์ดครีม ซองแดง
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 9 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price B
ค่าพิมพ์เคชมพูม่วง เฉพาะด้านหน้าการ์ด ตามตัวอย่าง Price B + 1 บาท
wedding invitation DW79

No. DW79

ขนาด ประมาณ 7.25x4 นิ้ว
ซองสี ชมพู, ฟ้า
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 8.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price A

wedding invitation DW83

No. DW83

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 8.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price B
wedding invitation DW84

No. DW84

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 8.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price A
wedding invitation DW85

No. DW85

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 9 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price C

wedding invitation DW86-12

No. DW86-12

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
การ์ดสี มุกครีม, มุกทอง
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 9 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price C
wedding invitation DW87

No. DW87

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ชมพู, ฟ้า
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 9 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price B
wedding invitation DW88

No. DW88

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ชมพู, ฟ้า
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 8.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price B

wedding invitation DW89-12

No. DW89-12

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
การ์ดสี มุกครีม, มุกทอง
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 9 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price C
ค่าพิมพ์เคชมพูม่วง เฉพาะด้านหน้าการ์ด ตามตัวอย่าง Price C + 1 บาท
wedding invitation DW90-12

No. DW90-12

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
การ์ดสี มุกครีม, มุกทอง
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 9 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price C
ค่าพิมพ์เคชมพูม่วง เฉพาะด้านหน้าการ์ด ตามตัวอย่าง Price C + 1 บาท
wedding invitation DA212

No. DA212

ขนาด ประมาณ 7x4.25 นิ้ว
ซองสี ชมพู ฟ้า
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 8 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price B

wedding invitation DA213

No. DA213

ขนาด ประมาณ 7x4.25 นิ้ว
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 7.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price B
wedding invitation DA214

No. DA214

ขนาด ประมาณ 7x4.25 นิ้ว
ซองสี ชมพู, ฟ้า
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 8 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price A
wedding invitation DA215

No. DA215

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 8 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price B

wedding invitation DA216

No. DA216

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ชมพู
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 8 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price B
wedding invitation DA217

No. DA217

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 8 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price B
wedding invitation DK39

No. DK39

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ชมพู
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 6.50 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price C

wedding invitation DW75

No. DW75

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ชมพู ฟ้า
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 9 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price B
wedding invitation DW76

No. DW76

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ชมพู, ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 9 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price B
wedding invitation DW77

No. DW77

ขนาด ประมาณ 5x7 นิ้ว
ซองสี ชมพู ครีม
ราคาการ์ดเปล่า ใบละ 9 บาท พร้อมซอง
ค่าพิมพ์ทองเค Price C