Gallery Price FAQs Contact Order
 

โหมดสีแบบ RGB Color

โหมดสีแบบ RGB Color นั้นเป็นการแสดงสีที่เกิดจากผลของสี 3 สีรวมกันคือ R = สีแดง , G = สีเขียว และ B= น้ำเงิน มีการไล่ระดับสีได้ถึง 256 ระดับ และเมื่อรวมกันทั้ง 3 สี จะสามารถแสดงสีได้สูงถึง 16.7 ล้านสีทีเดียว

โหมดนี้เหมาะสำหรับการสร้างงานกราฟิกและการออกแบบเว็บไซต์ เนื่องจากให้สีสันที่สดใสและดึงดูดใจ

 

โหมดสีแบบ CMYK Color

เป็นการแสดงสีที่เกิดจากการแสดงผลของสี 4 สีรวมกันคือ Cyan = สีฟ้า , Magenta = สีชมพูบานเย็น , Yellow = สีเหลือง และ Black = สีดำ มักใช้กับงานสิ่งพิมพ์เนื่องจากระบบพิมพ์นั้นจะใช้รูปแบบการพิมพ์ในโหมดสี CMYK

เมื่อเราเปลี่ยนสีภาพเป็นโหมด CMYK Color อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ภาพสีเพี้ยนไปจากเดิม สีเขียวหรือสีน้ำเงินเข้มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการแสดงรูปแบบสีในโหมดที่ต่างกันนั่นเอง

 
New Arrival  l  Vintage  l  Floral  l  Elegant  l  Sweet
Chinese  l  Graphic  l  DIY Card  l  Notebook
 
Cardsuay.com  l  Tel: 02-6889500  l  E-mail: cardsuaymail@gmail.com